เทคโนโลยีใหม่ก๊อกน้ำเปิด/ ปิด Automatic

เทคโนโลยีใหม่ก๊อกน้ำเปิด/ ปิด Automatic

เคยสังเกตไหมว่าปัจจุบันเวลาไปล้างมือที่ห้องน้ำสาธรณะก๊อกน้ำจะเปิดเอง ก๊อกน้ำเป็นระบบอะไรไปดูกัน

ปัจจุบันนี้มีการประหยัดพลังงานกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีก๊อกน้ำที่เป็นการควบคุม เปิด/ ปิด Automatic หมดแล้ว ก๊อกน้ำน้ำจะไหลออกมาโดยอัตโนมัติในทันทีเมื่อมือของภาชนะบรรจุหรือ กำลังล้างมือ อยู่ในโซนตรวจจับของเซ็นเซอร์ น้ำปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีเรานำมือ หรือ สิ่งของออกจากโซนตรวจจับ มีฟังก์ชั่นประหยัดน้ำที่ดี (น้ำปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วินาทีเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำที่เกิดจากวัตถ​​ุบางอย่างที่อยู่ในเขต sensing มากกว่า 1 ชั่วโมง

 Automatic on / off faucet

ทั้งนี้การที่การเปิด / ปิดการควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องสัมผัสก๊อกน้ำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จึงเป็นที่นิยมมากในสถานที่สาธารณะเช่นร้านอาหาร, โรงแรม, สำนักงาน, สนามบินสถานพยาบาลและอื่น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!