เทคโนโลยีใหม่ก๊อกน้ำเปิด/ ปิด Automatic

เทคโนโลยีใหม่ก๊อกน้ำเปิด/ ปิด Automatic

เคยสังเกตไหมว่าปัจจุบันเวลาไปล้างมือที่ห้องน้ำสาธรณะก๊อ

error: Content is protected !!